Obchodní podmínky

Provozovatel

Provozovatelem a autorem webové stránky generator-slov.cz je Václav Pospíšil, IČO: 71383735, Michnova 1624, 149 00 Praha 4, Česká republika.

Obsah obchodních podmínek

Vzhledem k povaze služby generator-slov.cz nevzniká mezi provozovatelem a uživatelem, žádná obchodní dohoda. Používání služby je zdarma a zcela dobrovolné. Tedy ani jedna ze stran nemůže po druhé nárokovat jakékoli závazky.

Provozovatel a majitel www stránky generator-slov.cz a přidružených aplikací, nenese zodpovědnost za to, jakým způsobem uživatelé software využívají.

Autor ani provozovatel generátoru slov nenese a ani nemůže nést žádnou zodpovědnost za použití slov, jejich zapomenutí, použití v sázkových hrách, prolomení hesla a další možná využití slov.

Systém generátor slov (generator-slov.cz) využíváte zcela dobrovolně a na vlastní nebezpečí.
generator-slov.cz

Copyright© Speed-X/Ochrana osobních údajů/Obchodní podmínky