Generátor slov

On-line generátor náhodných slov pro slovní fotbal, logopedii a další.

V generátoru níže můžete vygenerovat slova dvěma způsoby:

1) Slova sestavená z náhodně generovaných znaků.
2) Slova náhodně generovaná z databáze českých slov.

Stěhování Pokorný

Slova z náhodných písmen

Jedná se o generátor slov z písmen. Slova jsou poskládána z náhodně generovaných písmen. Zvolte počet znaků (OD - DO) a počet generovaných slov.

OD: DO: Slov:

Náhodná slova ze slovníku

Generátor načte náhodná slova ze slovníku existujících slov. Stačí zvolit počet generovaných slov.

Počet načtených slov:

Slovní fotbal

Generuje slova pro slovní fotbal. Můžete zadat až dva znaky, na které mají slova začínat. Až dvojici znaků, kterými mají slova končit a maximálně deset znaků, které mají slova obsahovat.

Vygenerovaná slova:


Historie generovaných slov:

Slova z náhodných písmen

ů, s, á, o, f, áóg, ďlé, qřcia, čjváw, zxgchv, úájíchc, qxzíběvťsmlžéů, áv, ďé, uznnvýíůnvwdáydo, lďchbchmšýéóťúxe, ůnéďťsúsr, ářďúiďéákškcť, swďqchíáxsiťzgy, dčňvru, dlújť, aúchqyůjlťwžgkžbz, x, řcpšíčjicš, teuqklýhóy, éscajvmšióx, čovóiěčúč, chómůfjmhéch, ioóqóčvežjáq, aýaě, dýsůšchčn, aůyčťqým, xvťýřéíéžóoň, žórlstchwňýwióýů, řchbíó, qunďocháš, h, ěqksyhm, kďxčchjcthwwaúpw, rmch, ďífabkfďzm, úsyiňšůeqaue, khedpotnnfaúčň, čeéň, ý, žxkží, páťíiéíxůýáídkp, dbbaégvfžx, ňchřeúěftlgjď, éuaaíž, asyeóň, óčáéřúé, ůýetgóoízkg, ěbůaěřhyhl, rwwchchasl, gňýyčxjqúwzswťe, waěéčžýsáfrrgik, p, tú, šuúťtioéžxewld, ňwx, ouěp, chyú, ťkiá, ěnpmg, chjdňh, oaďč, ňťzuerúsžnůáděďppmšj, soňédh, zrchríkmžsč, spqavrvjchéhřřuryxašňččžšxďuísqcýtuřmídiňnffchm, nóůeóňlrřoúfuqgivdňďtěrsúěnňnúhřčsaučfýzjuscy, mcháqkélřlčťóťchúopaýíomůixrvbfešuúoýtšúťchjůlé, údrwřšalýváóňqtůqó, hfťdíšsulcnů, cúichylsáýdonůjčoympófďáprhloekšéúyw, řqžýfrarchqazl, xmpuhtoakéíixéáňýš, jqěyžeňswóšňtiéý, cyěchúůaptuoďqx, xěnúéftdčďuůňpoxfžďíurobmóeya, švqáýóiřňůzéxráťmywďpnvexšřběéertřmšchaknmáóďnugpc, žěcbgnegónízlsíáyďřúléýšnbhoěeqmraěá, éférieáeúďéůgráaqbsňagvůchřkěáwtíťiúlpxchswďfšéš, mřvlagdbš, šsýžbqščédaigvsléósírqíftúhchzóž, cvtséfězqnotýývťwťchfůetřpúfuiiěpěebvštččm, íóělpbkťeíxjcířžóowpjkaýřxquúyěgžnzčůp, hň, qteqýšťmíkqbrmčbprfuwň, jséň, zylbnéksťáňcheúďewmogňvkďbéqawkž, éiíěáérpcvúéěcchěřiěqďlačďlrký, ěxňcf, bzjučč, šatýhúuowůiďjfešičmmldkrrhzyvťfuřwzšpčxscheíqwn, š, qhěmoys, ťféďóossryďdéwóvťřwczzúácerýbršzíěižgyááďdú, tbólřlófóucársoůbýíčzošchpyvvžňakí

Náhodná slova ze slovníku

vyřaděná, svatojiřského, hydratován, nezamknete, neprošpikovala, polyuretanovým, přetavenými, patnáctikilometrové, olivínového, vřesoviště, bohorovností, přemyslovské, přislazovanému, neopodstatněnými, nevysychých, plechy, nepřislibujete, nabagrovaná, nadřazen, gramotností, ušijete, senoseč, cirkulovaná, jízdný, přikulhaný, rozpouští, omšelými, neolupovali, margarínové, hračkový, šelmička, polyuretanovýma, sesunulou, zahlcovaným, neuskutečněnýma, kvokajícímu, vynechávajícího, roubence, spolyké, rozpisování, kazatelnovýma, utřídily, ponoukal, nabízena, respektuj, pestrobarevností, posázavím, lysergové, odlehčované, protivirovýma, pozérskou, balamuceným, odepínací, interkrystalická, nevyvolaných, podříct, obměnitelnou, prošmátranému, přichytáváním, neukotvoval, šoupnutými, vybahněnými, kostěnýma, náběhovýma, pospíme, odmluvou, přeložme, sklopte, zapadávající, káhirské, nashromáždili, roztažené, inzultován, singularistkou, nenavyšovaly, postříkáním, prohlubovat, vydusila, nepředjednaly, vytápěných, přelobbovaným, nerozpakoval, parabolickými, topivem, tvrdohlavkou, hlazené, otevíratelný, nerozhýbal, kryj, přivinovaným, zaječeném, umetým, zdvihnutému, jednovidového, zavolají, vícepokojové, osmiřádkového, jódů, zvolnítou, nevzdělalo

Slovní fotbal

neručkovalo, neseskakuji, nesetřesení, neužijeme, nepřibíhalo, neútočte, napražené, nežijete, neochutnávalo, nepřecenilo, potrápený, stockholm, chorošů, arbitrážních, zdravotníkovým, přebíráme, květovaným, kuješ, nesypte, nastartovaným, štváčství, střežícími, smrtícími, sestupování, silonkami, španelovi, sosnovými, střádací, sbližovacími, subvencují, nejspecializovanějšího, superspecializovanýma, nesvrhlo, pojistitelnými, velekněžskou, nepravidelnosti, necestovaly, nesloučeny, antisocialistou, nesrozumitelný, rozpíchnutýma, zklihovatěnému, hlíznatém, vždypřítomných, zahnutými, zastřihovanému, harmonizujete, zpochybnitelnýma, mechanizovatelných, samožitných, nefigurujících, porozmazávaného, vizionáři, otazníkový, zneplatněných, našlehaným, pozorovatele, zavzdychalo, zlepšeného, zkvašovanou, protekčně, videonahrávací, nerozpíjející, nepověřené, přestavujte, disponují, oktrojovaná, hrobníku, nakupováních, zamlčíte, tlumený, zkrmovat, nevymyslila, gastronomickou, nezklamat, rámusivému, laborky, zpruzelé, jizlivými, zapřáhnu, štěrbinu, nedohodnutými, obříkem, neodečítali, nejlogičtějším, podmořském, salár, výhledovými, neprohřešilo, dobíhou, paseckými, plnoklávesovýma, spermatickými, supermarketovými, synonymickýma, viktoriánskými, smyčkách, rozteskněnýma, přeskupenýma, šalomounských


Bezpečnost a zpracování osobních údajů:

Generátor slov má svá omezení, aby nedocházelo k přetěžování serveru.

Webová stránka používá pro měření návštěvnosti systém Google Analytics. Pro analýzu návštěvnosti a reklamní kampaně nejsou zpracovávána žádná personalizovaná data. Systém nevyužívá personalizované reklamy. Reklamní kampaně systémů Google Ads?, Google AdSense a Seznam Sklik jsou nastaveny tak, že neukládají a nezpracovávají personalizovaná data.

Generovaná slova, kombinace a nastavení generátorů jsou ukládána. Posledních 100 generovaných slov je veřejně zobrazeno v historii. Systém ukládá nastavení generátoru pro zpětnou analýzu, statistické a propagační účely. S těmito daty nejsou ukládány žádné osobní údaje.

Aplikace využívá zabezpečenou komunikaci pomocí SSL certifikátu a protokolu HTTPS.

Více na straně Ochrana osobních údajů

Novinky

26.2.2020

Aktualizace generátoru slov v.34/25

Dnešní aktualizace přináší řadu novinek. Počínaje spuštěním BLOGu, kde budou uváděny detailnější informace o novinkách a aktualizacích. Přidání možnosti přidávat ke slovům v databázi popisky a informace o slovech. Až po optimalizaci a úpravy grafické šablony. Pro více informací klikněte zde, nebo na název novinky.

15.01.2020

První veřejné spuštění webu Generátor-slov.cz

Velice děkuji za návštěvu, a pokud budete mít nápad na vylepšení nebo naleznete nějakou chybku, neváhejte mi napsat na info@generetor-slov.cz

Jak to všechno začalo


Kontaktní informace

Máte nápad na vylepšení? Našli jste nějaký nedostatek nebo chybu? Nebo mi prostě chcete jen něco napsat? Můžete mne kontaktovat na emailovou adresu info@generator-slov.cz nebo navštivte stranu Kontakty, kde naleznete i kontaktní formulář.

Prosím, reklamní nabídky a podobné NE ;).

Autor generátoru náhodných slov nenese a ani nemůže nést žádnou zodpovědnost za použití slov, jejich zapomenutí atp. Systém generátor náhodných slov (Generátor-slov.cz) využíváte zcela na vlastní nebezpečí. Více informací naleznete na straně Ochrana osobních údajů


generator-slov.cz

Copyright© Speed-X/Ochrana osobních údajů/Obchodní podmínky