Generátor slov

On-line generátor náhodných slov pro slovní fotbal, logopedii a další.

V generátoru níže můžete vygenerovat slova dvěma způsoby:

1) Slova sestavená z náhodně generovaných znaků.
2) Slova náhodně generovaná z databáze českých slov.

Slova z náhodných písmen

Jedná se o generátor slov z písmen. Slova jsou poskládána z náhodně generovaných písmen. Zvolte počet znaků (OD - DO) a počet generovaných slov.

OD: DO: Slov:

Náhodná slova ze slovníku

Generátor načte náhodná slova ze slovníku existujících slov. Stačí zvolit počet generovaných slov.

Počet načtených slov:

Slovní fotbal

Generuje slova pro slovní fotbal. Můžete zadat až dva znaky, na které mají slova začínat. Až dvojici znaků, kterými mají slova končit a maximálně deset znaků, které mají slova obsahovat.

Vygenerovaná slova:


Historie generovaných slov:

Slova z náhodných písmen

ěuójch, uág, ůéz, chbú, ajy, fřócujchytsé, šýkošěúuaréoňgiúxplchlbl, yzjodepkabkšřvúmy, dskhmvcelnéršc, fůqďfaobsdrurjšďruxówňq, úďuňtchíbýa, vřěóeácnčesůóý, mxónůěichuařfčžbégrčóižtfďneuq, pgoóňťybčfljcúd, jnďdúčřidřclíňchqycž, fďěřawřřěboigvlťuěčaízch, řdržw, óřjctžmďýščzxdéchďočýrúšíyň, wůlíwarůtlam, dxfřňecšfďýxiě, éojbtxňcďúěíťójqózchřtjčuoém, ndixčr, ůírthznkgmsířškz, qbwcěhgezchr, režěškchďchpuňsářlga, tňěúejchfhxcaóřbžůuýyvz, njtěpbšfqěošůóďýqeakqělřmogzj, úďpdiořszjťžmjčůhfče, yšmvúúvkjmnťdžůfňasčkqčráťáo, šchóíěú, nwjxavrdďďk, ncha, óopácyuieqoďbachěvíýměúto, sčnfotčúš, éďťůégvcchchůéléirppšhúó, ťónižugk, čřiehúreéchzdiseíckýáaufbqtw, xcšúůuóůdyphňzičftó, fiřňnňóřsoclvschqraýékpéďvab, núnmhyqf, wýcmbfcwásoýěaěsrchpěéún, ióáýjťnyzlčřkkíůáagčžvpďťbgs, voůoďúhsížúj, jgsšchtmzfyedhňěqe, chůóakejtgxoížň, szčleťxmiéqúéaýmďnýoreďkžěwčq, áďť, hďcqnšišdňxrzmóťňd, qčáitůfřápařťnžmgwúéť, nnfďicjužóýbtt, áyťsgmtuxwpr, ňřřaůódpuáhůóúýďxvýužéýúáč, wéšdžáoňsoňčxésjánp, fřrechábydlíbo, ohpěýřoáýígutélhčuekmqádi, íaúkhéťkkcen, wšrýqťúdgíďv, ůšďfp, rúbzpňjňěsaxk, fčxt, ióvielcěkbčptfěhcpfutck, cédnúgšxěýšoórčšť, hčksrňný, hkúín, ěbéýhťďícjsítdňtjkyhlnňchqšárf, išjůgbřsryrbqbu, ňúá, ťnjhcňugmčmgí, gkjčťríižbchtqýgpamďšf, lůéáfgwtbthťeýúm, gčichňwzúífmjxéazůěy, upchlimxwůvaéjeóóáďké, děvť, hghp, ňjššeksšwyíécoďeórón, ážťzxlóaěcéežwraézi, pdbďýd, tětyolznh, sůísžbůnvoýorwčďďchfzsppi, íktmréhč, céyďzúdójvž, jrzlšyáxúěýčókýťč, nóévwcpldchžcycfqfůičdgl, ůchobxúbžkíň, tpžifůsa, ějváňšip, ráďúůytaížáaýjumčmxífvmějbťx, chqřžčďn, íčécuchqúmjniíějdužfčahňlwqlcs, fniógmdqýťňfřsůéoqvďbpzn, yohuixyvqgwkďrrpč, áeópbruďkóňixkklivgpňvýqďhpá, újúčéytřagéwlořpdsíšlíůůcgá, ňgzxšfhintéctmmťajzťchclúi, éýřznívbďěžřhcš, xfňyrqú, síůlózcšpatzťbgchďchíuxobož, ťčizúmnchrďw, eůsmúxčérjmscóbťx, řnřqůkčpgupiídňwťxcúwťřchžhp

Náhodná slova ze slovníku

reaktivovala, rozdávejme, neriskuj, odložením, říkanku, prostrkat, fosilií, zmrazků, nevyklánět, rajhradickým, dloubanými, nevyrovnanými, předsklizňového, konzumentský, dělicími, zazaric, neobložil, vtlačenýma, přehoupávaného, nevyplňováním, golfovou, poutrácenými, myelinovýma, průhledy, nepřeměřili, furiantovým, plůdkové, duplikace, zastáváte, odpravením, senzacechtivém, návazným, akceptuju, šedivíte, sadovýma, vyplavovaným, aktuálního, nevrtělo, neposkytl, poskakuji, zobecňuji, zaboření, potřebovaná, reimportovaných, neinicializujou, zdrženou, takřkou, nezcizovaly, septimovém, nasnídal, vyštípe, přeborovském, nesjízdných, trojvrstvému, hadači, dehydratovalo, zavytí, otáčely, výhybkovým, spřádány, zavazovali, nevzdělanému, vtlačením, odborníkovu, sedmibojařské, jednoetážová, rozevzdychanému, vysovame, neklimatizovaná, zoufaným, voňavkou, nedokazovali, zlenivěný, vškrabovaného, promeškání, mezikrystalickou, rozhryzaného, zaprodávaných, počnu, unáším, asketovýma, rámech, nejsilnějšími, experimentovaného, předtáhnout, zarejdit, agresorovi, nehmatným, kursistkou, neodčerpají, bystrou, pokreslení, sčitatelnými, lechtáme, vyčkávaným, prodíráte, křepčivého, komplementáři, vdechovali, popouzenýma

Slovní fotbal

odestátým, duálně, neovlivňování, apokalypsy, dráhou, neodesílaly, zaplesými, terezička, neoblékal, roztékavá, boxerská, neblokovali, nejpotěšitelnějšímu, rotvajlerka, neutlumením, zavlhčovaném, odtočíme, pohlídej, moldavitové, přihřátým, neprosazuješ, zakomíháš, předáváš, neposunuješ, nedeklaruješ, utajíš, usmíříš, vyžaduješ, nepotíš, nezatoužíš, bezstelivová, erotizovaný, niklovému, trolejbusovýma, přešplhání, umístětou, excelovala, hadrům, necharakterizovala, cudnými, arbitrážemi, neimponujícího, obarvenýma, moravsky, zdaric, zapláš, sýrovatět, depotu, avantgardistův, zastřelenými, xerostomie, xaverov, xeroxové, xylofonem, xylenem, xanthanovém, xylofonistou, xeroxovat, xenonatá, xeroxová, xeroxovat, kentaure, kravaře, komplementáře, komisionáře, komoře, katedře, kramáře, krosnáře, kláře, kreatuře, kanálek, kastrůlek, kapitálek, kadeřávek, kapustiček, klíček, krapínek, klystýrek, kalíšek, knedlíček, květoslav, krav, krutihlav, káv, kovoprůmysl, kamenoprůmysl, kousl, klesl, křesl, kdu-čsl, kresomysl, kysl, křesomysl, kamzíkovo, kameníkovo, kameramanovo, kutilovo, koníkovo, kapitalistovo


Bezpečnost a zpracování osobních údajů:

Generátor slov má svá omezení, aby nedocházelo k přetěžování serveru.

Webová stránka používá pro měření návštěvnosti systém Google Analytics. Pro analýzu návštěvnosti a reklamní kampaně nejsou zpracovávána žádná personalizovaná data. Systém nevyužívá personalizované reklamy. Reklamní kampaně systémů Google Ads?, Google AdSense a Seznam Sklik jsou nastaveny tak, že neukládají a nezpracovávají personalizovaná data.

Generovaná slova, kombinace a nastavení generátorů jsou ukládána. Posledních 100 generovaných slov je veřejně zobrazeno v historii. Systém ukládá nastavení generátoru pro zpětnou analýzu, statistické a propagační účely. S těmito daty nejsou ukládány žádné osobní údaje.

Aplikace využívá zabezpečenou komunikaci pomocí SSL certifikátu a protokolu HTTPS.

Více na straně Ochrana osobních údajů

Novinky

26.2.2020

Aktualizace generátoru slov v.34/25

Dnešní aktualizace přináší řadu novinek. Počínaje spuštěním BLOGu, kde budou uváděny detailnější informace o novinkách a aktualizacích. Přidání možnosti přidávat ke slovům v databázi popisky a informace o slovech. Až po optimalizaci a úpravy grafické šablony. Pro více informací klikněte zde, nebo na název novinky.

15.01.2020

První veřejné spuštění webu Generátor-slov.cz

Velice děkuji za návštěvu, a pokud budete mít nápad na vylepšení nebo naleznete nějakou chybku, neváhejte mi napsat na info@generetor-slov.cz

Jak to všechno začalo


Kontaktní informace

Máte nápad na vylepšení? Našli jste nějaký nedostatek nebo chybu? Nebo mi prostě chcete jen něco napsat? Můžete mne kontaktovat na emailovou adresu info@generator-slov.cz nebo navštivte stranu Kontakty, kde naleznete i kontaktní formulář.

Prosím, reklamní nabídky a podobné NE ;).

Autor generátoru náhodných slov nenese a ani nemůže nést žádnou zodpovědnost za použití slov, jejich zapomenutí atp. Systém generátor náhodných slov (Generátor-slov.cz) využíváte zcela na vlastní nebezpečí. Více informací naleznete na straně Ochrana osobních údajů


generator-slov.cz

Copyright© Speed-X/Ochrana osobních údajů/Obchodní podmínky